• Privacybeleid

  Deze privacyverklaring is van toepassing op de website http://www.duma-rent.be, uitgebaat door DUMA RENT BVBA (hierna ook “wij” of “ons”). Wij dragen zorg voor uw privacy en zijn verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. De gegevens die u op deze website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Wij handelen steeds in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U wordt vriendelijk verzocht deze privacyverklaring (in samenhang met onze disclaimer, te raadplegen op http://www.duma-rent.be/nl/disclaimer/) te lezen om meer te weten over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website.

  1. Verwerking van persoonsgegevens

  Door deze website te gebruiken en/of uw persoonsgegevens mede te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en verwerken zoals bepaald in deze privacyverklaring.

  1.1. Verzameling van persoonsgegevens

  Via deze website worden persoonsgegevens (waaronder uw naam, adres en e-mailadres) over u verzameld wanneer u een contactformulier invult, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief, wanneer u een offerte aanvraagt en wanneer u bestellingen plaatst.

  Na de gegevensverzameling registreren wij bij uw bezoek aan deze website uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen, de door u bezochte pagina’s op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verdere verbetering van deze website.

  1.2. Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

  Wij gebruiken de persoonsgegevens die door u via de website worden meegedeeld en door ons worden verzameld, enkel om, respectievelijk, de gevraagde informatie te leveren, uw bestelling uit te voeren en de gevraagde nieuwsbrieven te sturen. Nadat u een bestelling heeft geplaatst, kunnen wij uw e-mailadres ook aanwenden om commerciële informatie te versturen over onze producten en diensten.

  1.3. Partijen die toegang hebben tot de persoonsgegevens

  Wij behouden ons het recht voor om uw persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek.

  De persoonsgegevens kunnen door ons eveneens worden verwerkt in een land buiten de Europees Economische Ruimte. Wij wijzen u op het feit dat de door u op publieke plaatsen geposte gegevens, zoals informatie op een blog of commentaren op een discussieforum, door iedereen kan geconsulteerd worden.

  1.4. Bewaartermijn

  De persoonsgegevens van de klant zullen niet langer worden bewaard dan 12 maanden na registratie door de klant.

  2. Gebruik van uw e-mailadres

  Wij gebruiken uw e-mailadres enkel voor de bovengenoemde doeleinden. In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord worden verkocht of verhuurd aan derden. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten meer wenst te ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door ons te contacteren (zie hieronder contactgegevens).

  3. Gebruik van cookies

  Op deze website worden zogenaamde “cookies” (kleine deeltjes informatie die door de browser op de computer van de klant worden opgeslagen) gebruikt. De cookies zijn slechts van tijdelijke aard en worden gewist van zodra de klant de browser afsluit. Deze cookies worden enkel gebruikt om de klant op deze website te laten navigeren. Het gebruik van cookies kan door de klant worden uitgeschakeld via de instelling van uw webbrowser. Het is echter mogelijk dat deze website dan niet meer correct functioneert.

  4. Rechten van de betrokkene

  U heeft het recht om kosteloos te vragen welke persoonsgegevens door ons werden verzameld. U kunt desgevallend de gegevens kosteloos laten corrigeren. U dient zich bij het contacteren (zie hieronder contactgegevens) afdoende te identificeren.

  U heeft het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

  5. Wijzigingen

  Wij behouden ons het recht voor om de privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 6 maart 2014.

  6. Contactgegevens

  Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zien wij toe op de vertrouwelijkheid en veiligheid van deze gegevens. Voor verdere inlichtingen of opmerkingen:

  Adres: Torkonjestraat 23 – 8510 MARKE
  E-mailadres: info@duma-rent.be
  Telefoonnummer: 056/222 111

  phone«