• Wij zijn met uw veiligheid begaan

    Duma Rent is een VCA-gecertifieerde onderneming die gespecialiseerd is in de verhuur van bouw- & industriemachines

    De VCA ("Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers") is een label voor aannemers en aanverwante bedrijven uit de bouwsector dat aangeeft dat zij aan alle normen, wetten en regelgevingen voldoen met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in de ruimste zin. Het VCA label slaat onder andere op werkmethodes en gevolgde procedures, maar definieert tevens aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk of op de werf te verhogen.

    Het VCA label vormt voor Duma Rent de bekroning van een jarenlang bewust aangehouden bedrijfspolitiek. Het toegekende VCA label is onderhevig aan een permanente en regelmatige evaluatie, waardoor we bij Duma Rent de in dit kader verworven kennis en ervaring steeds up-to-date houden. De veiligheidsinstructies en de trainingen die we geven aan onze klanten, maken hier een belangrijk deel van uit, naast de vele controles op de goede en veilige werking van onze machines.

    Dankzij het VCA label van Duma Rent kunt u met de meest betrouwbare, perfect functionerende machines aan de slag en dit in extreem veilige omstandigheden.

    phone«